Medlemskab

MEDLEMSKAB

Alle ejere af ejendomme i foreningens område kan være medlem af foreningen. Medlemsskabet er frivilligt, og alene betinget af betalt kontingent. Grundejerforeningens bestyrelse arbejder for medlemmernes interesser. Foreningen håber derfor at de enkelte grundejere vil bakke op om foreningen og dens arbejde. 


Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Indbetaling skal ske til foreningen inden 1. maj.


Betaling af kontingent kan ske til foreningens kasserer eller via netbank:


Kontonummer: 4467 - 1560 4240 21

Kontingentet er kr. 300,-

(derudover kommer der et tillæg til vejlauget)


Husk at anføre afsender med vej og husnummer (fx Fyn 2, Sjæ 3, Isl 12a, Ege 27).Således behandles personlige oplysninger i grundejerforeningen (GDPR): Link