Lokalplan og servitutter

LOKALPLAN & SERVITUTTER

Godt naboskab

  • Det følgende har betydning for foreningens medlemmer – men gælder også for de, der har valgt ikke at være medlemmer: For Egegaardens Havebys område gælder Lokalplan 101. Lokalplanen er lavet for at områdets ensartethed og arkitektoniske udtryk skal bevares. Dette gælder især facader, tage og tilbygninger. Lokalplanen blev vedtaget i 1991. Ikke alle ændringer lavet før lokalplanen er i overensstemmelse med lokalplanen. Dette er fuldt lovligt, men ved renovering eller ombygning skal uoverensstemmelser med lokalplanen bringes i orden.


  • Fynsvej, Sjællandsvej og Islandsvej er private fællesveje, hvor vejloven bl. a. siger, at vej og fortov skal vedligeholdes, renholdes og om vinteren sneryddes og glatførebekæmpes af den enkelte grundejer. Derudover vil grundejerforeningen gerne opfordre til at matrikelgrænserne overholdes, således at hække klippes helt tilbage til skel.


  • Grundejerforeningen opfordrer til godt naboskab og har listet nogle eksempler, som det henstilles til alle at følge:

a. Undlad afbrænding af haveaffald (er i øvrigt ikke tilladt)

b. Hold træer i haven under 5m høje (ifølge servitutter)

c. Hold havegangen farbar

d. Kør stille på vejene, så det også er sikkert for områdets børn

e. Undgå støj fra græsslåning, høj musik i haven osv. efter kl. 18

f.  Tag hensyn til naboer ved anskaffelse af trampolin - særligt i forhold til støj og indblik

g. Undgå at din hund løber ind til andre – også når den luftes


Lokalplan

Lokalplanen for Egegaardens Haveby kan downloades her.


Bestyrelsens forslag til opfølgning på Lokalplan 101 kan downloades her.


Servitutter

Generelle servitutter for Egegaardens Haveby kan downloades her.


Se også her: Orienteringsbrev om katte


Deklaration

Specifik deklaration vedrørende afløbsledninger og udgiftsfordeling er beskrevet her