Udlån af udstyr

UDLÅN AF UDSTYR

På denne side er beskrevet hvilket udstyr det er muligt at låne af andre beboere i grundeferforeningen. Det eneste krav er, at man er medlem af grundejerforeningen for at drage nytte af tilbudet.

Radon måler:

Lars Christensen,

Sjællandsvej 24

Radon er en radioaktiv luftart, som findes over alt i jorden og kan trænge ind i boligen, når lufttrykket er lavere inde i boligen end udenfor. Radon kan ikke lugtes, ses eller smages men er kræftfremkalende. Se orienterngsbrev om radon her.Følgende er anbefalinger for målte radonkoncentrationer:


  • For eksisterende bygninger anbefales det, at radonindholdet sænkes, når det overskrider 100 Bq/m3.
  • I bygninger med et radonindhold mellem 100 og 200 Bq/m3 anbefales det, at der iværksættes enkle og billige tiltag, fx tætne utætheder i fundamentet og/eller øge ventilationen.
  • I bygninger med radonindhold på mere end 200 Bq/m3, anbefales det at iværksætte mere effektive forbedringer, som fx at etablere radonsug (kontakt fagfolk).Grundejerforeningen har to radonmålere, som kan lånes i én måned ad gangen. En radonmåling skal typisk ske over en længere periode i vinterhalvåret.Trailer:

Bill Ingemann Nielsen,

Sjællandsvej 10

Grundejerforeningen har adgang til en trailer som medlemmerne kan låne.


Føglende regler gælder for lån af traileren:

  • KUN medlemmer må føre bilen som trækker traileren.
  • Føreren er ansvarlig for, at lovgivningen vedrørende kørsel med trailer overholdes. På bilens registeringsattest står, hvor meget vægt der må være på traileren. Trailerens egenvægt er 250 kg. Den tilladte totalvægt er 750 kg.
  • Kopi af registreingsattester (trailerens såvel som bilens) skal medbringes under kørsel. Af registringsattesterne fremgår, at der er tale om synsfri sammenkobling. Den samlede totalvægt af bil og trailer må ikke overskride 3500 kg.
  • Den maksimale hastighed med trailer er på motorveje 80 km/t og på øvrige veje uden for byzone 70 km/t.
  • Hvis godset på traileren stikker mere end 15 cm ud over siderne eller 1.0 m ud over bagklappen må der kun kørers i dagtimerne. Godset skal markeres med en lys klud. Denne skal placeres mindst 35 cm over kørebanen.
  • Traileren kan kun lånes i 24 timer ad gangen (med mindre andet aftales inden udlån).
  • Traileren skal afleveres rengjort!!


Nøgle og registeringsattest skal hentes hos Bill Ingemann Nielsen.

Traileren er registeret og forsikret hos Bill, Sjællndsvej 10.

 Lang stige:

Ole Christensen,

Fynsvej 20


eller


Jørgen Sterner

Islandsvej 14A

Stigen er så lang, at den kan anvendes til at komme op på taget.Kloakoprenser:

Ole Christensen,

Fynsvej 20


eller


Jørgen Sterner

Islandsvej 14A

Kan med fordel anvendes til oprensning af 30 cm brønde. Oprensning bør ske mindst hvert andet år. Festtelt:

Stine Tarhan

Fynsvej 10

Grundejerforeningen har 2 festtelte, som kan lejes af medlemmerne. Det ene telt måler 5x8 m og det andet 3x6 m. Det koster 100 kr pr telt pr gang. Lejeperioden aftales ved bestilling som skal ske min. 1 uge før brug.

Teltene skal afleveres i ren og tør tilstand pakket i de tilhørende plastkasser.