Udlån af udstyr

UDLÅN AF UDSTYR

På denne side er beskrevet hvilket udstyr det er muligt at låne af andre beboere i grundeferforeningen. Det eneste krav er, at man er medlem af grundejerforeningen for at drage nytte af tilbudet.

Radon måler:

Lars Christensen,

Sjællandsvej 24

Radon er en radioaktiv luftart, som findes over alt i jorden og kan trænge ind i boligen, når lufttrykket er lavere inde i boligen end udenfor. Radon kan ikke lugtes, ses eller smages men er kræftfremkalende. Se orienterngsbrev om radon her.Følgende er anbefalinger for målte radonkoncentrationer:


  • For eksisterende bygninger anbefales det, at radonindholdet sænkes, når det overskrider 100 Bq/m3.
  • I bygninger med et radonindhold mellem 100 og 200 Bq/m3 anbefales det, at der iværksættes enkle og billige tiltag, fx tætne utætheder i fundamentet og/eller øge ventilationen.
  • I bygninger med radonindhold på mere end 200 Bq/m3, anbefales det at iværksætte mere effektive forbedringer, som fx at etablere radonsug (kontakt fagfolk).Grundejerforeningen har to radonmålere, som kan lånes i én måned ad gangen. En radonmåling skal typisk ske over en længere periode i vinterhalvåret.Trailer:


Desværre er der ikke blevet passet på traileren ved udlån, så den har fået skader, og det er derfor ikke længere muligt at låne en trailer gennem foreningen.Lang stige:

Ole Christensen,

Fynsvej 20


eller


Jørgen Sterner

Islandsvej 14A


eller 


Birgitte Westrup Wittendorff

Sjællandsvej 17

Stigen er så lang, at den kan anvendes til at komme op på taget.Kloakoprenser:

Ole Christensen,

Fynsvej 20


eller


Jørgen Sterner

Islandsvej 14A


eller 

Steen Linden

Sjællandsvej 29

Kan med fordel anvendes til oprensning af 30 cm brønde. Oprensning bør ske mindst hvert andet år. Festtelt:

Stine Tarhan

Fynsvej 10

Grundejerforeningen har 2 festtelte, som kan lejes af medlemmerne. Det ene telt måler 5x8 m og det andet 3x6 m. Det koster 100 kr pr telt pr gang. Lejeperioden aftales ved bestilling som skal ske min. 1 uge før brug.

Teltene skal afleveres i ren og tør tilstand pakket i de tilhørende plastkasser. Ukrudsbrænder:

Inger Nyboe Johansen

Sjællandsvej 16 

Til ukrudtsbekæmpelse i kanstenen.