Om Grundejerforeningen

OM GRUNDEJERFORENINGEN EGEGAARDENS HAVEBY G/F

Egegaardens Haveby er en frivillig forening uden tinglyst pligt om medlemskab. Foreningen er registeret i det centrale virksomhedsregister (CVR), og foreningens vedtægter bygger på de beslutninger som er vedtaget på generalforsamlinger siden 1949. Under den årlige generalforsamling vælges bestyrelsen ved simpelt flertal. Valget er gældende i to år og de valgte oppebærer ikke noget honorar.


Grundejerforeningens formål er at bygge bro mellem medlemmerne og de offentlige myndigheder samt at varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Indenfor disse rammer kan nævnes: Fastholdelse af områdets arkitektoniske udformning, dialog om hovedtrækkene i lokalplan 101, systematisk vedligeholdelse af veje, kloakker og fællesarealer samt medvirken til en økonomisk og bæredygtig udvikling af lokalområdet. Herudover kan foreningen optræde som mellemmand ved tvister eller andre uoverensstemmelser mellem foreningens medlemmer.


Det skal fremhæves, at foreningen ikke har myndighed. Enhver henstilling fra foreningen, er uden juridisk binding og tjener alene det formål at opretholde det gode naboskab. Hvis en sag skønnes af principiel interesse for foreningens medlemmer, kan en civil retssag komme på tale. Det vil dog kun ske efter beslutning på en generalforsamling.


Egegaardens Haveby er grundejerforening for Fynsvej, Sjællandsvej, Islandsvej syd for Egegårdsvej og Egegårdsvej 19, 23, 25 og 27.