Aftaler

AFTALER

Veje:

 

Alle veje er private fællesveje. Det betyder, at vejene er åbne for offentlig trafik. Det er grundejerne, der er ansvarlige for vejens vedligeholdelse. Det vil sige, at det er grundejerene, der skal afholde udgifterne til at vejen er i ordentlig stand, renholdt og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne.

 

Slidlaget på vejene blev repareret i 2017. 

 

Grundejerforeningen har indgået en aftale om et vejlaug, hvis opgave er at glatførebekæmpelse af kørebanerne, renholdelse af rendestenene samt oprensing af rendestensbrønde - se venligst fanebladet om vejlauget.


Det er vigtigt, at hver enkel grundejer løbende holder rendestenen fri for ukrudt. Rødderne nedbryder gradvist asfaltbelægningen, som vi selv skal betale for vedligeholdelsen af. 

 

 

Affaldssortering:

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har indført affaldssortering for alle husstande. Ordningen er obligatorisk og indebærer en beholder til glas, metal, papir og plast samt en miljøboks. Reglerne for placering af beholderen samt regler for miljøboksen kan ses her.

 

 

Haveaffald:

 

Den enkelte grundejer kan indgå aftale med Lyngby-Taarbæk kommune om afhentning af haveaffald hver uge fra marts til og med november. Grundejeren skal selv bestille en 140 liters haveaffaldsbeholder. Det koster cirka 600 kr årligt.


Det er ifølge lovgivningen forbudt at henlægge haveaffald i skoven!