Vejlaug

VEJLAUG

Alle veje er private fællesveje. Det betyder, at vejene er åbne for offentlig trafik. Det er grundejerne, der er ansvarlige for vejens vedligeholdelse. Det vil sige, at det er grundejerene, der skal afholde udgifterne til at vejen er i ordentlig stand, renholdt og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne.Vejlauget for Egegårdsområdet

Grundejerforeningen Egegårdens Haveby har i 2018 i samarbejde med Grundejerforeningen Læsøvej og Grundejerforeningen Egegaarden etableret et fælles vejlaug.  Vejlauget omfatter Egegårdsvej/Islandsvej og alle sideveje hertil.

Vejlauget har til opgave at sørge for, at der bliver udført glatførebekæmpelse, snerydning, fejning af rendesten og rensning af vejbrønde i området.


De tre foreninger og Lyngby-Taarbæk Kommune deler udgifterne til glatførebekæmpelse og snerydning forholdsmæssigt med følgende fordeling:

Egegaardens Haveby                                            38,3%

Læsøvej                                                                 10,6%

Egegården                                                             44,1%

Lyngby-Taarbæk Kommune                                    7,0%


Kommunen deltager i glatførebekæmpelsen som ejer af ubebyggede grunde, der støder op til vejene. Kommunen sørger selv for at feje egne rendesten og rense egne vejbrønde.

Brønde oprenses en gang om året, og rendesten fejes to gange om året.


De tre grundejerforeninger opkræver betalingen for vejlaugets opgaver hos medlemmerne en gang om året samtidigt med kontingentet til grundejerforeningen. Betalingen udgør i 2019 300 kr./husstand for snerydning og glatførebekæmpelse og 100 kr./husstand for de øvrige opgaver.
Bestyrelsen for Vejlauget består i 2019 af:

Formand Stine Tarhan, Fynsvej 10 (GF Egegaardens Haveby)

Kasserer Marc Dalgas, Islandsvej 22C (GF Egegården)

Tilsynsførende Bjarne Christiansen, Læsøvej 4 (GF Læsøvej)   Vejlaugets vedtægter kan hentes her.

 

Orienteringsbreve vedrørende vejene og vejlauget ses her:


 

 

Referater for seneste afholdte bestyrelsesmøder i vejlauget